ตัวเลขเงา!"ATK"พบอีก2,304ยอดเพิ่ม10,010ราย

เพจภาคีบุคลากรสาธารณสุข โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายงานวันที่ 26 ต.ค.64รวม 10,010

เพจภาคีบุคลากรสาธารณสุข โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายงานวันที่ 26 ต.ค.64
รวม 10,010 ราย !!!
เสียชีวิตเพิ่ม 66 ราย !!!
ตรวจ ATK (ผลบวก) 2,304 ราย
ปริมาณการตรวจเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน
***ข้อมูลล่าสุดที่เป็นทางการประจำวันที่ 25 ต.ค. 2564 จำนวน 66,679 ราย
พบเชื้อเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน จำนวน 9,335 ราย
คิดเป็น Positive rate = 14.00%

ทางภาคีบุคลากรสาธารณสุขขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยจำนวนการตรวจต่อวัน และ positive rate ให้เป็นปัจจุบันโดยด่วนที่สุด เพื่อประชาชนจะได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ถูกต้องจริงๆ สักที รวมถึงการเร่งหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เเละเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดหาวัคซีน เช่น การจัดหา การจัดเก็บรักษาวัคซีน และการขนส่งให้มีคุณภาพเพื่อรักษาคุณภาพวัคซีน
อ้างอิงข้อมูล:
https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ