เคาะ3รายชื่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคนใหม่“นรินทร์-พิทักษ์-วรวิทย์"

รายงานข่าวแจ้งว่า นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกประกาศรายชื่อ

รายงานข่าวแจ้งว่า นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ตามมาตรา 15 พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน ปี 2550 จำนวน 3 คน จากผู้สมัคร 31 คน ซึ่งจะมาทำหน้าที่แทนกรรมการคนเก่าที่ถูกจับสลากออก 3 คน(พ้นวาระ 1 ต.ค. 2564)ประกอบด้วย

1.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ เป็นอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ/ท่อจัดจำหน่ายหน่วยก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาบริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

3.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

สำหรับการสรรหาดังกล่าวดำเนินการหลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีประกาศรับสมัครกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 20 ส.ค.64 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.-3 ก.ย.64 และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงานรวม 31 คน

โดยต่อมาคณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกผู้สมัครให้เหลือ 9 คน เพื่อให้ผู้สมัครแสดงตนแสดงวิสัยทัศน์ และตอบคำถามด้วยวาจาในวันที่ 13-14 ก.ย.64 และได้มีการคัดเลือก กกพ.คนใหม่ 3 คนดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปจะเสนอ รมว.พลังงาน และคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow