ชป.ปรับลดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำทางตอนบนเริ่มลดลง

ปริมาณน้ำทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มลดลง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงตามไปด้วยกรมชลประ

ปริมาณน้ำทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มลดลง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงตามไปด้วยกรมชลประทาน ปรับลดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา แต่ยังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จนว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน

วันที่ 16 ก.ย.64 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน (16 ก.ย.64) ปริมาณน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มลดลงแล้ว ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ ในเกณฑ์ 1,754 ลบ.ม./วิ แนวโน้มลดลง กรมชลประทาน ได้ผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่งรวม 498 ลบ.ม./วิ พร้อมปรับลดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ 1,338 ลบ.ม./วิ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำน้อยนอกคันกั้นน้ำ ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลดลงตามไปด้วย

เเต่อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน และน้ำท่าจากตอนบนเนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลากปี 2564 ทั้งนี้ จะควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ หากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้น จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไป

“กรมชลประทาน จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ ประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ที่สำคัญได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานกาณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา”รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow