สหกรณ์จังหวัดตรังหนุนย่านตาขาวเปิดตลาดสินค้าเกษตรส่งตรงจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู ผู้อำนวย

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ ทับอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนายกรรณ เกาะแก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และเปิดร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดยสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ได้จัดมุมจำหน่ายสินค้าและผลผลิตที่รับซื้อจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่วางจำหน่าย และสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร นำผลผลิตทางการเกษตร ผักผลไม้และสินค้าเกษตร คุณภาพดี สด สะอาด ราคาถูก ปลอดภัย นำมาจำหน่ายทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 49 ติดต่อกัน ณ บริเวณหน้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ได้ดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแปรรูป จากสหกรณ์เครือข่ายทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 ขณะนี้ ได้สั่งซื้อข้าวหอมมะลิเกลียวเชือก 5 กิโลกรัม จากสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ มาจำหน่าย จำนวน 600 ถุง พร้อมทั้งมีบริการส่งสินค้าให้ร้านค้าชุมชน กระจายสินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภค และสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกและเกษตรกร ทำให้มีรายได้เข้ามาหลากหลาย นอกจากการปลูกพืชทางเดียว สามารถช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกและเกษตรกร พร้อมเตรียมบุคลากรทำแผนรุกตลาดออนไลน์เพื่อขยายช่องทางจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าและผลผลิตที่มีคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ