สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรระนองส่งมอบมังคุดเกรดคุณภาพ9.9ตันให้กองทัพไทย

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางณัชกช นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นตรวจเยี่ยม ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการกระจายมังคุดตามโครงการกระจายมังคุดกับกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด

ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้จัดส่งมังคุดเกรดคุณภาพ (8-10 ลูก/กิโลกรัม) ให้กับกองทัพไทย จำนวน 9.9 ตัน มูลค่า 299,160 บาท ทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ระนอง จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น ในการรวบรวมและกระจายมังคุด เป้าหมายในการกระจายมังคุดทั้งหมด 81 ตัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ