รร.สังกัดสพป.กระบี่ทยอยจ่ายแล้วเงินเยียวยา2,000บ.

นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลจัด

นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลจัดโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-2019 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียน รายละ 2,000 บาท

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้โอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 210 โรง จำนวนวงเงินโอนทั้งสิ้น 76,038,000 บาท จากนักเรียนจำนวน 38,019 คน (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564) เพื่อให้โรงเรียนจ่ายเป็นเงินสดถึงมือผู้ปกครองโดยตรง เพื่อตัดภาระค่าธรรมเนียมการโอนเงินทั้งกับโรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับเงิน 2,000 บาทเต็มจำนวน และจากการได้ติดตามการมอบเงินเยียวยาของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้ว ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ที่ยังไม่ได้รับเงินสามารถเช็คสิทธิ์ หรือ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน ของลูกหลานตัวเอง ได้ที่ https://student.edudev.in.th/เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow