แอพฯ"คลอรีนเน็กซ์"กปน.คว้ารางวัลนานาชาตินครเจนีวา

ด้วยแอพฯให้จนท.ปรับจ่ายคลอรีนที่สถานีสูบผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปา ทั้งส

ด้วยแอพฯให้จนท.ปรับจ่ายคลอรีนที่สถานีสูบผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปา ทั้งสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ มีระบบแจ้งเตือนเมื่อคุณภาพน้ำผิดปกติ

การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้คัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์จาก กปน. 1 เรื่อง จาก 3 เรื่อง เพื่อเข้าประกวดและจัดแสดงในงาน “48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงปรับรูปแบบจัดงานดังกล่าวเป็นการประกวดและจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์แทน ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2564 ซึ่งมีนวัตกรรมเข้าร่วมงานออนไลน์ครั้งนี้มากกว่า 800 ผลงาน มีประเทศเข้าร่วมมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยผลงาน คลอรีนเน็กซ์ (Chlorine Next ) ของ กปน. ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน) ประเภท Computer Science – Software – Electronic – Electricity – Methods of Communication ณ สมาพันธรัฐสวิส

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า “คลอรีนเน็กซ์” “คุณภาพน้ำประปา มั่นใจง่ายๆ ที่ปลายนิ้ว” คือ แอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่ กปน.สามารถปรับการจ่ายคลอรีนที่สถานีสูบจ่ายน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมให้บริการประชาชนกว่า 12 ล้านคน ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ควบคุมคลอรีนให้มีปริมาณคงเหลือเหมาะสม เพียงพอในการฆ่าเชื้อโรคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมถึงสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ในพื้นที่บริการของ กปน. และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อคุณภาพน้ำผิดปกติ ช่วยแก้ไขปัญหาพื้นที่บริการห่างไกลมีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือต่ำกว่าเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนน้ำประปาปลอดภัย

ที่ผ่านมา ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ และการได้รับรางวัลระดับนานาชาติในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ กปน.มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาชน เพื่อให้คลอรีนเน็กซ์ เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชัน ที่ช่วยบริหารจัดการคลอรีนอิสระคงเหลือในพื้นที่บริการให้มีประสิทธิภาพที่ดี ด้วยการส่งมอบน้ำประปาที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow