โฆษกรัฐบาลปลื้มเงินเยียวยาม.33,39,40ถึงมือประชาชน

โฆษกรัฐบาลปลื้มเงินเยียวยา ม.33 39 40 ถึงมือประชาชน “นายก” กำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชน พร้อมส

โฆษกรัฐบาลปลื้มเงินเยียวยา ม.33 39 40 ถึงมือประชาชน “นายก” กำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชน พร้อมสั่งคลังทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-คนละครึ่งหวังช่วยประชาชนทุกกลุ่ม

วันที่ 8 ก.ย.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี กล่าวถึงความสำเร็จและพึงพอใจความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตน ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ตามมาตรา 33 39 และ 40 ว่า รัฐบาลได้มีการเร่งรัดให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 29 จังหวัด โดยได้มีจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตราไปแล้วจำนวน 8,865,806 ราย และนายจ้างจำนวน 117,758 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 41,160.86 ล้านบาท หรือคืบหน้าไปถึงร้อยละ 97 จากกรอบที่อนุมัติเดิม แบ่งเป็น

– ผู้ประกันตน ม. 33 จำนวนโอน 3,269,993 ราย จำนวนเงิน 8,174.98 ล้านบาท (ได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน)
– นายจ้าง จำนวนโอน 117,758 ราย จำนวนเงิน 5,006.81 ล้านบาท (ได้รับการช่วยเหลือ 3,000 บาท/ลูกจ้าง/เดือน ไม่เกิน 200 คน)
– ผู้ประกันตน ม. 39 จำนวนโอน 1,293,921 ราย จำนวนเงิน 6,469.60 ล้านบาท (ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 /ราย)
– ผู้ประกันตน ม. 40 จำนวนโอน 4,301,892 ราย จำนวนเงิน 21,509.46 ล้านบาท (ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 /ราย)

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรีได้เร่งกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการช่วยเหลือให้ทั่งถึงแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ให้ครอบคลุมและรวดเร็วอีก รวมทั้ง ยังจะมีการทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละครึ่งเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงมากที่สุด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ