ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวหอมมะลิสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในภูมิภาค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวหอมมะลิสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สิน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวหอมมะลิสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในภูมิภาคโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวหอมมะลิอีสานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคปี 2564 ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันร้อยเอ็ด

วันที่ 6 ก.ย. ณ ศูนย์การค้า โรบินสัน ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนสำนักงานพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวหอมมะลิสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนให้มีรายได้มากขึ้น โดยกำหนดจัดงาน จำนวน 10 วัน 20 คูหา ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่หลากหลาย โดยเฉพาะสินค้าข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอันดับหนึ่งของประเทศและส่งออกที่สำคัญไปทั่วโลก ปัจจุบันข้าวหอมมะลิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)ภายในประเทศ จำนวน 3 รายการได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ และข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี แต่ในปัจจุบัน ผู้ผลิตสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ขาดช่องทางในการจำหน่ายสินค้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีสินค้าค้างสต็อกจำนวนมาก ทำให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าขาดรายได้ และประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เกิดความยากลำบากตามวาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น สำนักงานพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ขึ้น เพื่อให้ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและมีรายได้มากขึ้น

นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องชาวภาคอีสานจัดงบประมาณมาให้ ที่จริงแล้วจะไปจัดที่กรุงเทพฯแต่จัดไม่ได้จึงนำงบประมาณจากส่วนกลางนำมาจัดในวันนี้โดยมีจังหวัดในภาคอีสานมาร่วมด้วยเพื่อให้เกษตรกรระบายข้าวออกในช่วงนี้ จัดระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งมีการดูแลเรื่องโควิดโดยมีการตรวจเชื้อผู้เข้ามาทุกรายก่อนเข้าห้าง จึงขอเชิญพี่น้องมาซื้อข้าวในครั้งนี้เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิดไม่สามารถนำไปจำหน่ายที่ไหนได้จึงจำเป็นต้องนำมาขายที่จังหวัดร้อยเอ็ด คนร้อยเอ็ดก็ต้องช่วยกัน

ด้านนายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-หอการค้าวันนี้ได้ข่าวก็เลยมาให้กำลังใจเนื่องจากว่าทางหอการค้าเองก็เป็นผู้ที่จะส่งเสริมสนับสนุนและมีการพัฒนาข้าวสินค้าเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้ก็หล่นลงมาอยู่ในลำดับที่ 11 ของภาคอีสานแล้ว รายได้ของประชากรอยู่ประมาณ 7 หมื่นบาทต่อหัวต่อปี อย่างไรก็ตามเป็นไปตามภาวะ สินค้าเกษตรเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่หนักที่สุดคือสินค้าภาคบริการและท่องเที่ยวรายได้นี้หดหายไปเลย

“การจะเพิ่มรายได้ประชากรต่อหัวต้องมองออกไปอีกว่าจะทำอะไร สินค้าทางด้านการผลิตช่วงนี้ก็น่าสนใจ ยอดการส่งออกก็ไม่ได้ลดลงเลย ยกตัวอย่างโรงงานในร้อยเอ็ดก็ได้รับผลกระทบน้อยมาก เขามีการป้องกันตัวเองอย่างดี 15วันก็ตรวจATK ทีหนึ่ง ก็เป็นการไม่ระบาดในโรงงาน เพราะถ้าระบาดโรงงานนั้นก็ถูกปิดซึ่งทำให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชงักและไม่มีสินค้าส่งออก พูดโดยรวมแล้วก็คือไม่ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดหรือจังหวัดใดในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จะมากจะน้อยก็อยู่ที่แต่ละจังหวัด ถ้าเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก็จะลงเร็วหน่อย เศรษฐกิจที่เล็กอยู่ก็ลงได้ช้า อย่างไรก็ตามหอการค้าก็จะเป็นกำลังใจให้กับบุคคลและถ้าหากช่วยเหลือได้ก็อย่าได้รีรอติดต่อหอการค้าได้เลย โทร 043-515004

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ