บิ๊กโจ๊กตรวจเยี่ยมสน.ห้วยขวางชมSMARTSAFETYZONE4.0

วันที่ 6 ก.ย.ที่ สน.ห้วยขวาง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม สน.ห้วยขวาง

วันที่ 6 ก.ย.ที่ สน.ห้วยขวาง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม สน.ห้วยขวาง ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สถานีตารวจนาร่องในโครงการ “สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0” (SMART SAFETY ZONE 4.0) โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 1.69 ตร.กม. และในการนี้ได้ร่วมกับ พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.น. , พ.ต.อ.ชัยพล เอกกุล รอง ผบก.น.1 , พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณผกก.สน.ห้วยขวาง , นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วย ผอ.เขตห้วยขวาง , นายสบโชค ณ ศรีโต ผู้ช่วย ผอ.เขตดินแดง , เจ้าหน้าที่ตารวจ สน.ห้วยขวาง , กต.ตร.สน.ห้วยขวาง และ พันธมิตรหลักของ ชุมชน (BIG SIX) ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตรับผิดชอบของโครงการสมาร์ท เซฟตี้ โซน รัชดา – ห้วยขวาง ของ สน.ห้วยขวาง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึง การดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ มอบหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน จานวน 300 ชิ้น และ น้ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จานวน 20 ลิตร แก่ข้าราชการตารวจ สน.ห้วยขวาง เพื่อใช้ในการป้องกันโรค COVID – 19 ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด

สน.ห้วยขวาง ได้นานวัตกรรมมาใช้ในการการป้องกันอาชญากรรมอย่างเข้มข้น ดังนี้
1. แอพพลิเคชั่น police 4.0
2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม (ศูนย์ควบคุม CCOC) ซึ่งมี กล้องวิเคราะห์แผ่นผ้ายทะเบียน จานวน 8 จุด 26 ตัว , กล้องจดจาใบหน้า จานวน 8 จุด 22 ตัว และกล้องสังเกตการณ์มุมสูง จานวน 1 จุด 1 ตัว
3. จุดขอความช่วยเหลือพร้อมลาโพงกระจายเสียง จานวน 4 จุด
4. ลาโพงกระจายเสียง (ติดแยก) จานวน 2 จุด
5. Line Official Account ของ สน.ห้วยขวาง
6. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกันอาชญากรรม , คุมเข้ม

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่าตามนโยบายสานักงานตารวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตารวจ แห่งชาติ ได้จัดทา โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการ ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม จัดระบบการป้องกันอาชญากรรม ในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” อันจะนาไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืนพื้นที่เสี่ยง และ แหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น
ทั้งนี้ การดาเนินการตามโครงการดังกล่าวก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการ ป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจและลดความหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนในพื้นที่

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow