ตำรวจฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบที่ป่าละอูจ.ประจวบคีรีขันธ์ติดเชื้อโควิด19

วันที่ 29 ส.ค. ที่ ตำรวจภูธรภาค 9 จากกรณีพบตำรวจที่ไปฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่ จ.ป

วันที่ 29 ส.ค. ที่ ตำรวจภูธรภาค 9 จากกรณีพบตำรวจที่ไปฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดเชื้อโควิด 19 ตำรวจภูธรภาค 9 ขอชี้แจง ดังนี้ สืบเนื่องจากตำรวจดังกล่าวเพิ่งจบการศึกษาและต้องลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต.จึงต้องมีการฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.) ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อรองรับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ โดยก่อนเข้าทำการฝึก ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการควบคุมโรค ดังนี้ 1.กำลังพลที่ไปฝึกดังกล่าวจำนวน 426 คน อยู่อบรมภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 9 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน โดยไม่ได้ปล่อยกลับบ้าน 2.มีการจัดให้กำลังพลดังกล่าว ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 3.กำลังพลออกเดินทางจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 9 ในวันที่ 1 ส.ค.64 โดยก่อนออกเดินทางมีการตรวจเชื้อโควิด 19 ไม่มีผู้ใดติดเชื้อ 4.การฝึก โดยครูฝึกและเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และตรวจโควิด 19 ไม่พบเชื้อ 5.เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ฝึก กำลังพลกางเต็นท์ ตั้งฐาน นอนในป่า ระหว่างการฝึกไม่มีการสัมผัสกับผู้ใด ขณะทำการฝึก กำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกไปจากพื้นที่ฝึกแต่อย่างใด 6.มาตรการฝึกในแต่ละวันมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้หน้ากากอนามัย 2 ชิ้น/วัน 7.ระหว่างการฝึก ห้ามมีการเยี่ยมญาติ

ต่อมาในสัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกพบว่ามีแม่ครัวนำเด็กเข้ามาช่วยเสริฟอาหารในพื้นที่การฝึก ภายหลังพบว่าครอบครัวของเด็กดังกล่าวติดเชื้อโควิด 19 ทางกองอำนวยการฝึกจึงได้ประสาน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้ามาทำการตรวจเชื้อให้กับกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 334 คน (กำลังพล 324 คน ครูฝึก 5 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน แม่ครัว 2 คน) โดยทางกองอำนวยการฝึกมีการดำเนินการ ดังนี้ 1.ผู้ที่ติดเชื้อเข้ารักษาตัวที่ รพ.สนาม จำนวน 2 แห่ง คือ รพ.สนาม โรงแรมสวนสนประดิพัทธ์ และ รพ.สนาม โรงเรียนพาณิชยการหัวหิน 2.ผู้ที่ไม่พบเชื้อกักตัวพื้นที่ฝึก สังเกตุอาการ

โดยทางตำรวจภูธรภาค 9 ได้ประสานงานกับ สสจ.ในการดูแลกำลังพลที่ติดเชื้อ พร้อมทั้งประสาน สำนักงานแพทย์ใหญ่ ซึ่งได้จัดส่ง รองแพทย์ใหญ่ พร้อมทีมแพทย์ลงไปดูแลกำลังพลทั้งหมดแล้ว จากการสอบถามอาการของผู้ติดเชื้อ พบว่า ติดเชื้อไม่แสดงอาการ (กลุ่มสีเขียว) สำหรับการฝึกทางกองอำนวยการฝึกซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่ 5 ก.ย.64 มีการชะลอไปก่อน ตำรวจภูธรภาค 9 ขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสนับสนุนทีมแพทย์และยารักษาให้กับกำลังพลที่ติดเชื้อโควิด 19 และขอยืนยันว่าจะดูแลกำลังพลที่มารับการฝึกเป็นอย่างดี ตามมาตรการที่กำหนด โดยไม่ได้มีการสัมผัสกับบุคคลอื่นแต่อย่างใด แนวทางการรักษา

สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ์ ได้ดำเนินการให้การดูแลรักษากำลังพลที่ฝึกภาคสนาม ณ ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้

1.จัดตั้งศูนย์แยกผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชน (community Isolation)เพื่อการรักษาและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อให้อยู่ในขอบเขตจำกัด
2.จัดทีมแพทย์ บุคคลากร และเวชภัณท์ ให้การดูแล รักษา ร่วมกับ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามมาตรการของ ศบค.
3.ประสานความร่วมมือ สังเกตุอาการประจำวัน หรืออาการที่เปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ได้รับเชื้อเป็นประจำทุกวัน เช้า-เย็น โดยการวัดไข้ ,ตรวจวัดสัญญาณชีพ,วัดระดับออกซิเจนในเลือด ปลายนิ้ว,อาการทั่วไปที่ผิดปกติ และใช้ยารักษา ติดตามการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
4.มีการพิจารณาจ่ายยาพาวิฟิราเวีย ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
5.มีทีมแพทย์และบุคคลากร จาก สำนักงานแพทย์ใหญ่ และ รพ.ยะลาสิริรัตน์รักษ์ ให้การดูแลใกล้ชิด พร้อมให้การรักษาและส่งต่อ กรณีฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ หรือ โรงพยาบาลที่เหมาะสม

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow