“ส.ว่ายน้ำ”เปิดเเผน6Aพัฒนากีฬาทางน้ำไทยเเบบยั่งยืนหวังนักกีฬาประสบความสำเร็จในเอเชี่ยนเกมส์2022

สมาคมกีฬาว่ายน้ำเเห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกสมาคมกี

สมาคมกีฬาว่ายน้ำเเห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย มอบหมายให้พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการเเถลงเเผนนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในปี 2564-2567 ให้แก่คณะทำงานและสโมสรสมาชิก

พลเอกศิริชัย กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังในการพัฒนานักกีฬา และ บุคลากรกีฬาอย่างยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้วยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาปรับใช้อย่างเต็มระบบ อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อการออกกำลังกายและ นันทนาการทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันว่ายน้ำระดับนานาชาติ

พลเอกศิริชัย กล่าวต่อว่า หลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้น 2 คณะ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ TPDC เเละฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา จะทำงานร่วมกันในการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหาร ร่วมพิจารณาเป็นแผนพัฒนาผ่าน วิสัยทัศน์ 6 A เพื่อยกระดับกีฬาทางน้ำ ให้ประสบความสำเร็จในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2022 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในระยะยาวเป็นหลัก เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้บรรลุเเผนงานที่สมาคมฯวางไว้

นอกจากนี้เเพทย์หญิงศุภลักษณ์ อินทรพิชัย เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ กล่าวเสริมถึงเเผนพัฒนา วิสัยทัศน์ “6A List”ว่า ประกอบด้วย 6 ข้อ คือ
1.Athletics Multiplication การเพิ่มจำนวนนักกีฬาในทุกระดับชั้น โดยเน้นการสร้างนักกีฬาเยาวชน
2.Ability Enhancement มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในการเเข่งขันระดับนานาชาติ
3.Acknowledgement การเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้ฝึกสอนเเละผู้ตัดสินของไทย เพื่อผลักดันเข้าสู่องค์กรนานาชาติ
4.Asset คือ การจัดหาทุนสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาของสมาคมฯ
5.Administration การเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริหารของสมาคมฯให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยนำเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
6.Associate ความร่วมมือกันของทุกฝ่าย

เเพทย์หญิงศุภลักษณ์ กล่าวอีกว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางสมาคมฯอยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจากกรมควบคุมโรค ว่าจะสามารถเปิดสระว่ายน้ำให้นักกีฬากลับมาฝึกซ้อมได้ตามปกติหรือไม่ เนื่องจากหลังจากนี้จะมีโปรเเกรมเเข่งขันว่ายน้ำรายการสำคัญในประเทศยาวไปจนถึงปลายปี หวังว่าจะได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬา โดยทางสมาคมฯกำลังพิจารณางบประมาณสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ