“ประชาชาติ”ขยี้ปมที่ดิน“เขากระโดงภาค2”จี้ถามมาตรฐานจริยธรรม“นายกฯ-ศักดิ์สยาม”

“ประชาชาติ”ขยี้ปมที่ดิน “เขากระโดงภาค 2” ชี้เพิ่งการรถไฟ-กรมที่ดินเพิ่งขยับสับขาหลอก ยื้อไม่เพิกถอนโ

“ประชาชาติ”ขยี้ปมที่ดิน “เขากระโดงภาค 2” ชี้เพิ่งการรถไฟ-กรมที่ดินเพิ่งขยับสับขาหลอก ยื้อไม่เพิกถอนโฉนดที่ดิน ทั้งที่มีคำพิพากษาศาลฏีกาแล้ว ทำประเทศชาติเสียหายกว่าหมื่นล้าน จี้ถามมาตรฐานจริยธรรม “นายกฯ-ศักดิ์สยาม”

วันนี้ (2 ก.ย.64) ที่รัฐสภา กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ กล่าวอภิปราย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ถึงกรณีจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง เข้าบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐ เพื่อนำมาเป็นของตนและเครือญาติ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอย่างร้ายแรง โดยจะอภิปรายให้ฟังว่าข้อกล่าวหาที่ตนได้หยิบยกขึ้นมา ประเทศชาติเสียหายอย่างไร ส่วนนายกฯ ตนขอตั้งข้อกล่าวในฐานะผู้บังคับบัญชา หัวหน้ารัฐบาล ปล่อยปละละเลยให้รัฐมนตรีกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ และจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และปล่อยให้ใช้กฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยไม่ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติส่วนรวม

นายกมลศักดิ์ กล่าวต่อว่า เรื่องนี้เมื่อกลางเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ ได้เคยอภิปรายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงกรณีที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ และตนจะอภิปรายในภาค 2 ที่ดินเขากระโดงข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามีเนื้อที่ 5,083 ไร่ อยู่ภายใต้พ.ร.บ.การจัดวางรางรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2462 ตามมาตรา 3 (2) ปัจจุบันมีประชาชน รวมถึง รมว.คมนาคมและเครือญาติอยู่ในที่ดินแปลงนี้ด้วย ซึ่งรัฐมนตรีได้แจ้งที่อยู่ต่อรัฐสภาซึ่งตั้งอยู่ในเขากระโดง ซึ่งสิ่งที่จะชี้ว่าเป็นที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟคือคณะกรรมการกฤษฎีกามีมติเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2541 และเมื่อวันที่ 12 ก.ย.2554 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ไต่สวนแล้วเห็นว่าโฉนดเลขที่ 8564 เนื้อที่ 37 ไร่ ซึ่งเป็นที่พักของรมว.คมนาคมเป็นที่ของการรถไฟ และได้เสนอแนะให้การรถไฟฟ้องขับไล่

นายกมลศักดิ์ กล่าวต่อว่า อีกทั้งคำพิพากษาของศาลฎีกาปี วันที่ 16 ก.ค. 2560 พิพากษาขับไล่รื้อถอนและให้ชดใช้ค่าเสียหาย 35 ราย และอีกคำพิพากษาของศาลฎีกาวันที่ 22 พ.ย. 2561 พิพากษาขับไล่รื้อถอนและให้ชดใช้ค่าเสียหาย และศาลฎีกา จ.บุรีรัมย์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 กับราษฎรที่ไปยื่นขอเอกสารสิทธิ์ และศาลพิพากษายกฟ้อง เพราะเห็นว่าที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ของการรถไฟ ข้อเท็จจริงเหล่านี้ยืนยันว่าที่ดินที่รัฐมนตรีและเครือญาติกำลังทำธุรกิจอยู่นั้นเป็นที่ของการรถไฟ

นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเอง แต่มีคำพิพากษาของศาลฎีกาและหากอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาทั้ง 2 คดี ได้วินิจฉัยชัดเจนว่าที่อื่นบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ของการรถไฟ ทั้งนี้ตนได้มีการติดตามรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลการรถไฟจะมีการแอคชันหรือดำเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญ อยู่ภายใต้ประมวลจริยธรรมอย่างไรบ้าง ปรากฏว่า 2-3 เดือนหลังการอภิปรายครั้งแรกยังไม่มีความคืบหน้า และเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่งมีหนังสือถึงกรมที่ดิน ให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 5,000 กว่าไร่นี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61 โดยอ้างคำสั่ง ป.ป.ช. และคำสั่งศาลฎีกา ซึ่งรมว.คมนาคมและเครือญาติก็รู้มาตั้งแต่ต้นแต่ก็ยังอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว และทำธุรกิจอย่างเป็นล่ำเป็นสัน

นายกมลศักดิ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมา กรมที่ดินมีหนังสือตอบกลับมายังการรถไฟฯ ว่า การจะเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ตามประมวลกฎมายที่ดินมาตรา 61 กับเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่บนที่ดินประชาชนครอบครอง รวมถึงที่ดินของรัฐมนตรีที่ครอบครองอยู่ด้วย ขอเอกสารเพิ่มเติมยังไม่สามารถดำเนินการได้ ตอนนี้รอให้การรถไฟ ส่งรูประวางแผนที่เพิ่มเติม รวมถึงรายชื่อของคนที่ครอบครองในที่ดิน โดยประเด็นที่น่าสนใจของหนังสือฉบับนี้คือในย่อหน้าสุดท้าย ระบุว่าอนึ่ง กรณีสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยให้การรถไฟดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลให้เพิกถอนโฉนดเลขที่ 3466 และ 8564 กรมที่ดินขอทราบเหตุผลที่ทางการรถไฟไม่ดำเนินการฟ้องคดี เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการสูงสุด ก่อนที่จะมีการพิจารณาเพิกถอนตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61

นายกมลศักดิ์ กล่าวต่อว่า จึงเป็นที่มาของญัตติไม่ไว้วางใจ ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา ที่อยู่ในตำแหน่งทำไมท่านไม่ฟ้องตัวเอง หรือทำไมไม่ฟ้องเครือญาติที่อยู่ที่นั่น เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่การรถไฟคืน ตนไม่ได้เจตนาขับไล่ประชาชนที่อยู่ที่นั่น ซึ่งตนขอเสนอแนะไปยังรัฐมนตรี ซึ่งท่านต้องมีสปิริตในการฟ้องตัวเอง ทั้งนี้เมื่อเห็นหนังสือ 2 ฉบับที่การรถไฟเพิ่งขยับเมื่อเดือน มิ.ย. และกรมที่ดินมีหนังสือตอบกลับ ถ้าภาษาฟุตบอลเรียกสับขาหลอก เพราะอย่างน้อยเมื่อถูกอภิปรายจะได้บอกว่าทำแล้ว คดีที่ศาลฎีกาพิพากษาแล้ว ทั้ง 35 คนเวลานี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ตนไม่รู้ว่าท่านมีผลประโยชน์อะไรกับที่ตรงนี้ จึงไม่สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการใดๆ เลย ตนคิดคำนวณค่าเสียหายคดีนี้ตามที่ศาลฎีกาพิพากษา 20 กว่าล้านบาท หากเกรงประชาชนไม่มีที่อยู่ ก็ทำสัญญาเช่ากับการรถไฟเสีย ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยอย่างนี้ ในที่ดินที่ท่านพักอาศัยอยู่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ เช่นกัน

นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามล่าสุด 4 ชุมชนใน กทม.ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน ถูกการรถไฟฟ้อง เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อเร่งรัดให้มีการสร้างทางรถไฟ เป็นความไม่เท่าเทียมกันของการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงประชาชนในพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่ถูกกรมอุทยานฯ ฟ้องขับไล่จากพื้นที่ป่า ยิ่งรัฐมนตรีเพิกเฉยการรถไฟยิ่งเสียผลประโยชน์ เพราะมูลค่าประเมินที่ดินกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินของประเทศชาติ ดังนั้นรัฐมนตรีต้องมีมาตรฐานจริยธรรมอย่างสูง ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีต้องบริหารราชการโดยใช้หลักความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 หลังการอภิปรายวันนี้ตนอยากได้ยินรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับที่ดินเขากระโดง

ทั้งนี้ในระหว่างที่นายกมลศักดิ์อภิปราย นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นประท้วงนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่สอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเป็นระยะว่าต้องควบคุมการประชุมอย่างเคร่งครัด เพราะผู้อภิปรายกำลังอภิปรายบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือพูดความจริงไม่ถึงครึ่ง ทำให้มีความเข้าใจว่ารมว.คมนาคมคือผู้ถูกฟ้องร้อง เป็นการเอาหนังเก่ามาฉายซ้ำ สร้างความคลุมเครือว่าเป็นหนังใหม่ ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้วินิจฉัยว่า สามารถอภิปรายได้ เพราะถึงอย่างไรรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงก็ต้องชี้แจง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ