ผู้ว่าฯอัศวินชี้จุดเสี่ยงน้ำท่วมปีนี้ลดเหลือ12จุดเฝ้าระวัง51จุด

คาดปีหน้าลดจมเหลือเพียง 8 จุด และ 36 จุดเฝ้าระวังพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก

คาดปีหน้าลดจมเหลือเพียง 8 จุด และ 36 จุดเฝ้าระวัง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ แนวโน้มจุดเสี่ยง/จุดเฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. ในปี 2560 กทม.มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม 20 จุด และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมมากถึง 60 จุด กทม.ใช้หลักวิศวกรรม เข้ามาแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม จนสามารถลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมได้มากถึงเกือบครึ่งหนึ่ง ทำให้ในปีนี้ มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม ลดลงเหลือ 12 จุด ส่วนจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมเหลือ 51 จุด
และภายในปีนี้ มีโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ก่อสร้างจนเสร็จ เพิ่มขึ้นอีกหลายโครงการ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้มากกว่าเดิม ทำให้คาดว่าในปี 2565 จุดเสี่ยงน้ำท่วมในกทม.จะลดลงไปอีก จนเหลือเพียง 8 จุด และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมก็ลดลงไปจนเหลือ 36 จุด

ส่วนในระหว่างหน้าฝนนี้ กทม.ได้เฝ้าระวังติดตามพยากรณ์ฝนจากเรดาร์ เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ และเจ้าหน้าที่ ให้พร้อมระบายน้ำออกได้ทัน ไม่ทำให้น้ำท่วมขังเวลานาน แต่หากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในจุดเสี่ยงน้ำท่วม และหน่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนฉุกเฉิน (หน่วย Best) เข้าแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทันที ทั้งนี้ กทม.พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ