นิคมสหกรณ์หลังสวนสำรวจวงพื้นที่500ไร่เตรียมออกหนังสือรับรองทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นายโกญจนาท มายะการ สหกรณ์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยกา

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นายโกญจนาท มายะการ สหกรณ์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์หลังสวน นางสาวศศิวิมล เพชรเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์หลังสวน และนายวีรยุทธ์ โทพิลา นายช่างอาวุโส ปฏิบัติภารกิจตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำแีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของนิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร (งานที่ดิน) ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม-29 กันยายน 2564

โดยดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและพื้นที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินให้ถูกต้องตามเงื่อนไข เพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ โดยการสำรวจวงรอบรายแปลงพื้นที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่ เป้าหมาย 500 ไร่

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ