“PLANET”สยายปีกธุรกิจบริหารจัดการน้ำส่งบ.ย่อยPLANET-UTเข้าลงทุน50%ในTRC-UT

PLANET ลุยธุรกิจบริหารจัดการน้ำ ส่งบริษัทย่อย PLANET-UT เข้าลงทุน 50% ใน TRC-UT ผู้ประกอบธุรกิจบริหา

PLANET ลุยธุรกิจบริหารจัดการน้ำ ส่งบริษัทย่อย PLANET-UT เข้าลงทุน 50% ใน TRC-UT ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการด้านการลงทุนที่เกี่ยวกับน้ำทุกประเภท รวมไปถึงการผลิต และจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำประปา บิ๊กบอส “ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์”มั่นใจสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต ตั้งเป้ารายได้รวม เติบโตแตะ 2 พันล้านบาทภายใน 3 ปี

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขยายการลงทุนว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด (TRC-UT) เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารจัดการให้บริการผลิตน้ำประปา เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่ายน้ำประปา หลังจากก่อนหน้านี้ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อบริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด (PLANET-UT) เพื่อลงทุนในธุรกิจดังกล่าวตามแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัท ซึ่งการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้มั่นใจว่า จะสามารถสร้างได้รายได้ที่มั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด (PLANET-UT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด (TRC-UT) จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 249,998 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทแพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 50%

สำหรับ TRC-UT เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการด้านการลงทุนที่เกี่ยวกับน้ำทุกประเภท รวมไปถึงการ ผลิต และจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำประปา ซึ่งการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ มั่นใจว่า จะสามารถเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุน และเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ที่สำคัญสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทยังคงศึกษาและวางแผนเพื่อหาโอกาสที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการลงทุนในระยะยาว เพื่อสร้างได้รายได้ที่มั่นคง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้รวม เติบโตแตะ 2 พันล้านบาทภายใน 3 ปีนับจากนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ