“สุขได้ในธรรมดา”กาพย์กลอนมองสองมุม(27/8/64)

กาพย์กลอน มองสองมุมวัฒนรักษ์ , เทวีพร

กาพย์กลอน มองสองมุม
วัฒนรักษ์ , เทวีพร

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ