'ในหลวง'มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีผู้สำเร็จราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่

วันที่ 2 ส.ค.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น

วันที่ 2 ส.ค.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางแมรี เจ.เมย์ ไซมอน (The Right Honourable Mary J. May Simon) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ และผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นางแมรี เจ. เมย์ ไซมอน
ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดา
กรุงออตตาวา

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดา ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวแคนาดามีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและแคนาดาจะยังคงดำเนินก้าวหน้าต่อไป และเป็นที่น่ายินดีที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็ง และการพัฒนาเพิ่มพูนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในกิจการทุก ๆ ด้านที่มีมายาวนาน เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ