ปรับโฉม2พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ“บ้านเก่า–พระปฐมเจดีย์”เสร็จแล้วเปิด19ก.ย.นี้

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรมีนโยบายเร่งรัดการปรับปรุงเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรมีนโยบายเร่งรัดการปรับปรุงเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้มีความทันสมัยและดึงดูดผู้เข้าชมทั่วประเทศ โดยล่าสุดได้เปิดอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี ผ่านระบบ smart museum ของกรมศิลปากร ให้ประชาชนสามารถเข้าไปชมรูปแบบพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ หรือ Virtual Museum ขณะเดียวกันกำลังเร่งรัดดำเนินการเปิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอีก 2 แห่ง ที่ได้ทำการบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม จะกำหนดเปิดในช่วงวันพิพิธภัณฑ์ไทย 19 ก.ย.นี้ ซึ่งหากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นก็จะเปิดในรูปแบบออนไลน์ไปก่อน และทยอยลงข้อมูลองค์ความรู้ทางออนไลน์ เฟซบุ๊กเพจกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร เป็นหลัก

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า สำหรับจุดเด่นของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ได้ออกแบบปรับปรุงการจัดแสดงภายใน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี โดยมีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เช่น พระพุทธรูป ภาพสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ ภาพปูนปั้นเรื่องชาดกประดับฐานเจดีย์และธรรมจักร ยังมีรูปจำลอง รูปสันนิษฐานของโบราณวัตถุของเมืองทวารวดี นครปฐมด้วย ขณะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า มีการปรับปรุงและสร้างอาคารจัดแสดงใหม่ ตลอดจนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในแหล่งโบราณคดี สัมพันธ์กับโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ในวัฒนธรรมบ้านเก่า ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่หลังสงครามโลก จึงถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดียุคแรกของประเทศไทย และในอนาคตจะยกระดับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเก่า โดยขณะนี้ได้มีการขยายพื้นที่ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้มีหลุมขุดค้น จึงมีการจัดทำเป็น side museum ต่อเนื่องไปด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ