รวมพลังสหกรณ์เมืองคอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์“มีแล้วแบ่งปัน”ร่วมใจฝ่าภัยโควิด

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดน

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้นำขบวนการสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวสาร จำนวน 7,000 กิโลกรัม น้ำดื่ม จำนวน 1,000 โหล ถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง รวมมูลค่า 275,100 บาท มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานที่มีหน้าที่สงเคราะห์ประชาชนโดยตรง สำหรับข้าวสาร ที่จัดซื้อ ได้จัดซื้อ จากสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ที่ไม่สามารถส่งออกข้าวสารไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์

ด้านนายไพฑูรย์ ชนะชู ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เป็น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยเชิญชวนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ซึ่งเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคและส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับความร่วมมือด้วยดี จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งหมด 143 แห่ง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ