'สถานทูตสหราชอาณาจักร'เปิดทุกขั้นตอนสำหรับคนไทย'ปท.กลุ่มสีแดง'ก่อนเดินทาง

มีรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า นับตั้งแต่เวลา 4.00 น. ของวันจ

มีรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า นับตั้งแต่เวลา 4.00 น. ของวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคมเป็นต้นไป หลังจากที่ประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “สีแดง” (Red List) ตามนโยบายของรัฐบาลอังกฤษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ๆ เข้าสู่ประเทศ หากท่านอยู่ในประเทศสีแดงในช่วงเวลาภายใน 10 วันก่อนเข้าสู่สหราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตามกฎตามที่ได้แจ้งไว้ในโพสต์นี้https://www.facebook.com/…/a.1011337156402…/101133575640253/ผู้ที่จะเดินทางจากประเทศสีแดงเข้าสหราชอาณาจักรได้ หากไม่ได้มีสัญชาติอังกฤษหรือไอริช จะต้องมีสิทธิ์พำนักในสหราชอาณาจักร (Residence Rights) หรือท่านมีวีซ่าบางประเภท เช่น วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน Skilled Worker และวีซ่า Intra-Company Transfer routes ถือว่าท่านมีสิทธิ์พำนักในสหราชอาณาจักร และสามารถเข้าประเทศได้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และวีซ่าสหราชอาณาจักร จะยังคงพิจารณาคำร้องขอวีซ่าตามปกติ ยกเว้นวีซ่าเยี่ยมเยือน (visit visa) ซึ่งจะระงับการออกวีซ่าไปจนกว่าประเทศไทยจะออกจากรายชื่อประเทศสีแดง และผู้ถือ visit visa ทุกประเภทจะไม่สามารถเดินทางจากประเทศสีแดงเข้าสู่อังกฤษได้สำหรับคำร้องขอวีซ่าประเภท Visit ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คำร้องของท่านจะถูกปฏิเสธ โดยท่านจะได้รับแจ้งหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า

บริการขอวีซ่าประเภทด่วน (Priority และ Super Priority) สำหรับ Visit visa ขณะนี้ปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่บริการขอวีซ่าด่วนสำหรับวีซ่าประเภทอื่น ๆ เช่น Student Visa ยังเปิดให้บริการอยู่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ยังคงเปิดให้บริการ แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการตามสถานการณ์ กรุณาตรวจสอบที่https://www.vfsglobal.co.uk/…/information-about-the-uk-visa…ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ