"แง้ม!สายตรงอธิบดีกรมศิลป์คนใหม่"เก็บตกข่าวสารวัฒนธรรม(28.8.64)

จิปาถะวัฒนธรรม/หนามยอกอก ศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ปฏิทินจันทรคติ แรม 4 ค่ำ เดือนเก้า ปีฉล

จิปาถะวัฒนธรรม/หนามยอกอก ศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ปฏิทินจันทรคติ แรม 4 ค่ำ เดือนเก้า ปีฉลู
00.. เก็บตกข่าวสารวัฒนธรรมสัปดาห์นี้ค่อนไปทางงบประมาณประจำปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรงบฯ กว่า 7,100 ล้านบาท นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่าลดลงร้อยละ 12.34 จากงบฯ ปี 2564 ส่วนกรอบการดำเนินงานยังคงมุ่งเน้นการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่ออนุรักษ์และพัฒนางานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะมุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนฐานราก เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศ ฟื้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกปัจจุบัน ..00.. ไปดูงบฯ ของแต่ละสำนัก/กรมที่ได้รับการจัดสรร สำนักงานปลัดก.วัฒนธรรม(สป.วธ.) กว่า 2,111 ล้านบาท กรมการศาสนา(ศน.) กว่า 329 ล้านบาท กรมศิลปากร(ศก.) กว่า 2,532 ล้านบาท กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กว่า 551 ล้านบาท สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กว่า 187 ล้านบาท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(สบศ.) 1,015 ล้านบาท ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กว่า 95 ล้านบาท หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) กว่า 82 ล้านบาท และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กว่า 88 ล้านบาท เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับจัดสรรงบฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.08 ..00.. สำหรับโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่จะขับเคลื่อนในงบฯ ปี 65 สป.วธ. เช่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถี โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT) ฯลฯ ศน. โครงการส่งเสริมคุณธรรม งานอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ฯลฯ กรมศิลปากร อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, ภูพระบาท, พระนครศรีอยุธยา, พนมรุ้ง อนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าลพบุรี จัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ฯลฯ สวธ. โครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โครงการสร้างรายได้แก่ศิลปิน นักแสดงพื้นบ้าน ฯลฯ สศร. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ(เชียงราย นครราชสีมา และกระบี่) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์ ฯลฯ สบศ. โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น ฯลฯ ศมส. กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ ฯลฯ หอภาพยนตร์ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก ฯลฯ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและสังคม ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวม อย่างไรก็ดี ตั้งข้อสังเกต โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมบางประเภทมีความคล้ายกันในที เพียงแค่แยกกรมกันทำ จะได้กล่าวถึงในคราวถัดไป ..00.. ก.วัฒนธรรมเผยยอดผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 จำนวน 152 ราย นำโดยอธิบดีกรมศิลปากร ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รองอธิบดีกรมศิลปากร 2 ราย รองฯ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1 ราย และวัฒนธรรมจังหวัด 12 ราย ดูรายละเอียดรายชื่อผู้เกษียณฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ m-culture.go.th/ ด้าน นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม ให้ความใส่ใจดูแลสวัสดิการข้าราชการที่เกษียณฯ อย่างใกล้ชิดเช่นกัน ..00.. ส่วนผู้ที่จะมานั่งเก้าอี้อธิบดีกรมศิลปากรต่อจาก นายประทีป เพ็งตะโก เกษียณก.ย.นี้ จับยามสามตาแล้ว แคนดิเดตหนึ่งเดียว คงไม่แคล้วชื่อ…สายตรงกรมศิลปากร ส่วนผู้ที่จะมานั่งเก้าอี้ผอ.สำนักฯ รวมสมัยต่อจาก ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ เกษียณก.ย.นี้ มีแคนดิเดตหลายท่าน แล้วพบกันใหม่ ..00

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ