โปรดเกล้าฯ'พลเอกสุรยุทธ์'ผู้แทนพระองค์ปล่อยโคนกปลาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ