โปรดเกล้าฯข้าราชการในพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

วัดบวรนิเวศวิหาร

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าไตร และถวายเครื่องสังฆทาน แด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ วัดพระอารามหลวง จำนวน 8 วัด ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชาธิวาสวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดชนะสงคราม และวัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วัดราชาธิวาสวิหาร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วัดชนะสงคราม

วัดหงษ์รัตนาราม

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ