สหกรณ์สงขลาร่วมมอบถุงยังชีพเยียวยาโควิดสหกรณ์การเกษตรควนเนียง

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตภูมิ

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอรัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ) และประธานกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมมอบถุงยังชีพแก่สมาชิกเพื่อเยียวยาสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า covid 19 ประกอบด้วยข้าวสาร ปลากระป๋อง มอบให้กับประธานกลุ่มเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคน ณ สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด

สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาเป็นสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอที่มีสถานะเข้มแข็งใช้ทุนดำเนินงานของตนเอง ซึ่งผลประกอบการมีผลกำไรทุกปี สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสังคม ซึ่งในปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท 19 ในจังหวัดสงขลาอยู่ในขั้นรุนแรง กระทบต่อการดำรงชีพปกติของสมาชิก คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ จึงมีมติใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทุกคนจำนวน 2,500 คน โดยสหกรณ์มอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง คนละ 1 โหล รวมมูลค่า 200 บาท มอบให้กับสมาชิกทุกคน โดยมอบให้กับประธานกลุ่มในแต่ละกลุ่มเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ